Blog Panduan Dunia Siber

Definisi umum komputer ialah sejenis peralatan elektronik yang dihubungkan dengan elektrik yang berfungsi untuk membantu sistem kerja manusia supaya lebih mudah, cepat dan tepat.

Komputer juga merupakan alat informasi dan komunikasi yang boleh mengolah dan menyimpan data.

Secara umumnya kelengkapan komputer pada masa kini adalah seperti berikut :

– Mainframe

– Personal Computer (PC)

– Computer for Server (Server)

– Personal Data Assistant (PDA)

– Mobile Computer (Notebook, Laptops, Desknote)

– Global Positioning System (GPS)

– Kalkulator

– Translator (contoh : Alfa Link)

– PC Tablet

– Organizer

Walaupun terdapat pelbagai jenis alat yang boleh di kategorikan sebagai komputer, lazimnya, fokus utama kita ialah personal komputer (PC). Justeru itu, saya hanya akan membincangkan PC mengikut garis sempadannya.

Secara umumnya, kaedah kerja komputer adalah seperti berikut :

Terdapat tiga bahagian peringkat komputer iaitu :

1. Hardware (perkakasan)

2. Software (perisian)

3. Brainware (pengguna)

– Operator, iaitu sebagai pengguna komputer sahaja.

– Programmer, iaitu sebagai pembuat software atau program.

– Sistem analisis, iaitu yang menghubungkan antara komputer, manusia dan program.

Penggolongan Komputer

Berdasarkan data yang diolah :

 • Komputer Analog

  – Jenis penggunaan adalah secara berterusan (continue)

  – Data berbentuk fizik

  – Output dalam bentuk penyusunan atau pengawalan

 • Komputer Digital

  – Jenis penggunaan adalah secara berterusan (continue)

  – Data dalam bentuk nombor dan huruf

 • Komputer Hybrib (Hibrid)

  komputer hibrib merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Kebiasaannya, komputer ini hanya digunakan bagi menyelesaikan masalah-masalah utama kerana ia memiliki kemampuan yang lebih cepat dan tepat.

Berdasarkan Penggunaan :

 • General Purpose (Umum)

  General purpose bermaksud komputer digunakan secara umum. Sebagai contoh, melaksanakan pengelolaan grafik dan multimedia, pengelolaan database serta pengelolaan program.

 • Special pupose (khususs/Utama)

  Special purpose bermaksud komputer digunakan secara khusus. Sebagai contoh, digunakan untuk server, PC router dan terminal dumb.

Berdasarkan Kemampuan :

Merujuk pada kemampuan kerja, komputer boleh dibezakan melalui beberapa kategori seperti berikut :

 • Mikro komputer
 • Mini komputer
 • Small komputer
 • Medium komputer
 • Large komputer
 • Super komputer

Kemampuan Komputer

Komputer mampu mengolah data dalam tempoh yang pelbagai. Selain dari memiliki kemampuan operasi yang cepat dan tepat, komputer juga memiliki kemampuan memori yang kuat. Kapasiti yang digunakan oleh sistem komputer adalah seperti berikut :

1 byte = 8 bit (binari digit) atau satu ciri

1 kilobyte (KB) = 1,024 byte

1 megabyte (MB) = 1,024 KB atau 1,048,576 bit

1 gigabyte (GB) = 1,024 MB atau 1,048,576 KB atau 1,073,741,842 bit

1 terabyte (TB) = 137,438,953,472 byte atau 1,099,511,627,776 bit